გარეშე Განახლებადი

ტერავატის მასშტაბის მზის ენერგია
Განახლებადი

ტერავატის მასშტაბის მზის ენერგია "განახორციელებს ენერგიის გლობალურ ბაზარს"

სამეცნიერო ჟურნალის ახალ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ტერავატის მასშტაბის მზის ენერგიამ შეიძლება შეუშალოს ენერგიის გლობალური ბაზარი და გახდეს ენერგიის მთავარი წყარო. 2018 წლის ბოლოსთვის გლობალური მასშტაბით 500 გვტ – ს მიაღწია, შეგვიძლია გავაორმაგოთ ეს რიცხვი 2023 წლისთვის შემოვიდა "ტერავატ მასშტაბის მზის" ეპოქაში, სადაც ექსპანსიური ზრდაა. ამის შესახებ ნათქვამია განახლებადი ენერგიის ეროვნული ლაბორატორიის, კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის, MIT და 24 სხვა წამყვანი ინსტიტუტის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ.

დაწვრილებით

Განახლებადი

ტერავატის მასშტაბის მზის ენერგია "განახორციელებს ენერგიის გლობალურ ბაზარს"

სამეცნიერო ჟურნალის ახალ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ტერავატის მასშტაბის მზის ენერგიამ შეიძლება შეუშალოს ენერგიის გლობალური ბაზარი და გახდეს ენერგიის მთავარი წყარო. 2018 წლის ბოლოსთვის გლობალური მასშტაბით 500 გვტ – ს მიაღწია, შეგვიძლია გავაორმაგოთ ეს რიცხვი 2023 წლისთვის შემოვიდა "ტერავატ მასშტაბის მზის" ეპოქაში, სადაც ექსპანსიური ზრდაა. ამის შესახებ ნათქვამია განახლებადი ენერგიის ეროვნული ლაბორატორიის, კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის, MIT და 24 სხვა წამყვანი ინსტიტუტის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ.
დაწვრილებით