თემები

ბიომრავალფეროვნების ქსელი გმობს NAFTA- ს იმპერიის წინააღმდეგ

ბიომრავალფეროვნების ქსელი გმობს NAFTA- ს იმპერიის წინააღმდეგ

ბიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ქსელი [1]

2004 წლის 25 იანვარი

რაც შეეხება მცენარეთა ჯიშების დაცვის საკითხს და მცენარეთა დაპატენტებას, დაწესებულია ვალდებულება დაამტკიცოს UPOV კონვენცია [2] 1991 წლის კანონი და ყველა გონივრული ძალისხმევა გაიღოს მცენარეთა პატენტის დაცვისთვის.

IX მოლაპარაკებების რაუნდის ანგარიში. COMEX, 2003 წლის დეკემბერი

ზემოთ მოყვანილი მოკლე აბზაცის გამო, COMEX– ის მოლაპარაკებების ჯგუფმა 2003 წლის 19 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მიიღო აშშ – ს მხრიდან ზეწოლაზე, რომ მიიღონ მცენარეებზე ინტელექტუალური საკუთრება, როგორც ამ ქვეყანასთან ცენტრალური ამერიკის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ნაწილი. ამ გზით ის ღალატობს და უპატივცემულია იმ ძალისხმევას, რასაც 1993 წლიდან აკეთებს ორი საკანონმდებლო ორგანო და სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან განსხვავებული ჯგუფი ამ სადავო და დელიკატურ საკითხზე პოზიციების მოსაგვარებლად და სრულ და მიმდინარე ეროვნულ განხილვაში. მაგალითად, ღილაკს ჯერ კიდევ 19 ნოემბერს, ჯერარდო ვარგასის მოადგილემ კიდევ ხუთი დეპუტატის თანამონაწილეობით წარუდგინა კანონპროექტი მცენარეთა სელექციონერების უფლებების დაცვის შესახებ No15487, რათა ქვეყანამ შეასრულოს ეს მუხლი. TRIP– ის 27.3 ბ) მცენარეთა ჯიშების sui generis დაცვის მიზნით და ქვეყნისთვის UPOV– ის ალტერნატივა. ეს პროექტი საერთოდ არ იქნება განხილული, თუ მოხდება ხსენებული ხელშეკრულების რატიფიცირება, რომელიც არ აღიარებს მის რომელიმე პუნქტში შესწორებებს ან ცვლილებებს.

ეს ასევე ცხადყოფს მოლაპარაკებების ჯგუფის უსამართლო პოზიციას, რადგან სხვადასხვა დროს იგი ზრუნავდა საზოგადოების და დეპუტატების დარწმუნებაში იმაში, რომ ქვეყნის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით დიამეტრულად საწინააღმდეგო იქნებოდა.

საბუთებისათვის


როგორც რესპუბლიკის პირველი ხელისუფლების, ისე სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის სერიოზული, კრიტიკული და მიზანმიმართული მცდელობის შემდეგ, ამ დოკუმენტში მოკლედ მოვიხსენიებთ შემდეგ პუნქტებს:

· ამ საკითხთან დაკავშირებით ქვეყანაში ჩატარებული საკანონმდებლო განხილვებისა და მოქალაქეთა ბრძოლის ზოგიერთი წინამორბედი

· საკანონმდებლო ასამბლეის და სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა წევრებისა და ბიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ქსელის (შემდგომში ქსელი) მიერ ჩატარებული კონსულტაციები COMEX– ის მოლაპარაკებების ჯგუფთან, მოლაპარაკებების დროს საკითხის სტატუსის ცოდნის მიზნით.

· დასკვნები: მათ დაგვარწმუნეს და დაგვპირდნენ, რომ არ გააკეთებდნენ.

ზოგიერთი საკითხი საკანონმდებლო დისკუსიისა და ამ ქვეყანაში არსებული მოქალაქეობრივი ბრძოლების [3] ფონში

1999: საკანონმდებლო კომისარიამ დაიწყო კოსტა-რიკის განხილვის პროცესი, რათა შეასრულოს ვაჭრობასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შეთანხმება (TRIPS), რომელიც რეგულირდება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ (WTO). ქსელმა შეძლო დეპუტატებისთვის დაემტკიცებინა, რომ არ არის აუცილებელი UPOV– ის წევრი გახდეს TRIPS– ის 27.3 (b) მუხლის მოთხოვნების შესრულება და რომ იმავე მუხლით გათვალისწინებული იყო თითოეული ქვეყნისთვის ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული კანონმდებლობის შექმნის ადგილი. მცენარის ჯიშები.

სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვადასხვა აკადემიური და ინტელექტუალური წრეების წინააღმდეგობის მიუხედავად, ოფიციალური გაზეთი La Gaceta No 218 გამოქვეყნდა 1999 წლის 10 ნოემბერს პროექტი No12756: მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო ხელშეკრულება განხილვისა და საბოლოოდ საკანონმდებლო დამტკიცების შესახებ.

2000 წელი: აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მეშვეობით, ჩაატარა ბიომრავალფეროვნების და მცენარეთა ჯიშის ეროვნული სემინარი 2000 წლის 13 მარტს. დონ როდრიგო კარაზო ოდიომ, რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა, ქვეყნის მთავრობამ UPOV კონვენციის ხელმოწერის მიზეზი. ქსელი ეთანხმება ამ დასკვნებს ნაშრომში [5], სადაც მცენარეთა სელექციონერების ინტელექტუალური უფლებების შესახებ ალტერნატიული კანონის საწყისი სახელმძღვანელო მითითებები ასევე ჩამოყალიბებულია ფერმერების უფლებებთან შესაბამისობაში.

მიწის ეპარქიული პასტორალი ორგანიზებას უწევს დებატებს UPOV და სოფლის მეურნეობის შესახებ, რომელსაც ესწრებოდნენ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის ფერმერები. პანელისტებს შორის იყო მოადგილე ბელისარიო სოლანო, ეროვნული კანონმდებლობის პრომოუტერი, რომელიც შეასრულებს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შეთანხმებებს ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ.

ამ წლების დისკუსიის მთელი პროცესის შედეგად, კოსტა რიკამ გამოიყენა TRIPS- ის იმავე ტექსტში მოცემული უფლება, გადადოს მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის ნორმების დადგენა და გამოყენება 2005 წლამდე, ვალდებულებების შესასრულებლად ქვეყნის ვმო – მდე. ამიტომ, იმ დროს კოსტა რიკის წევრობა UPOV– ში არ იყო დამტკიცებული.

2001 წელი: 21 მარტს, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის კამპანიის შუა პერიოდში, მაშინდელმა კანდიდატმა და ახლა კოსტა-რიკის პრეზიდენტმა, დოქტორმა აბელ პაჩკომ აიღო პირდაპირი ვალდებულება ძირძველი, გლეხური, ეკოლოგიური და საკავშირო ორგანიზაციებს, როდესაც მათ წამოიწყეს მთელი რიგი მისწრაფებები მისი შესაძლო მთავრობის წინაშე. მათ შორის იყვნენ:

პატენტებისა და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აკრძალვა ცხოვრების ფორმებზე და მათთან დაკავშირებული ცოდნა და ადგილობრივი თემების კოლექტიური უფლებების დაცვა ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების, დარგვისა და კულტივაციის შესახებ.

2002 წელი: მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა სარგებლობდა მცენარეთა ჯიშების შესახებ რეგულაციების შესრულების ვადის გახანგრძლივების უფლებით, UPOV კონვენციის პროექტი კვლავ შემოღებულ იქნა ახალ საკანონმდებლო პერიოდში, სავარაუდოდ, ზეწოლის გამო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება შეერთებულ შტატებთან. კიდევ ერთხელ ჩატარდა კონსულტაციები და დაპირისპირების რაუნდები ქვეყნის სასარგებლოდ და წინააღმდეგ, რომ ხელი მოეწერა ამ შეთანხმებას.

ამასობაში, პროაქტიულობის მისაღწევად, ინტერდისციპლინარული კომისია, რომელშიც შედიოდნენ გლეხის წარმომადგენლები, გარემოსდამცველები და აკადემიკოსები ქსელიდან და მოადგილის გერარდო ვარგასის ოფისი, ვალდებულნი იყვნენ შემუშავებულიყო UPOV კონვენციის ალტერნატიული პროექტი, რომელიც მათ ნამდვილად გაიგებდა. Sui generis .

2003 წელი: კეთილსინდისიერი და სერიოზული მუშაობის შემდეგ, ამ კომისიამ წარმოადგინა შეთავაზებული კანონი მცენარეთა სელექციონერების უფლებების დაცვის შესახებ, რომელსაც მიესალმნენ და მხარი დაუჭირეს დეპუტატებმა: ჯერარდო ვარგასმა, ეპისი კემპბელმა, ედვინ პატერსონმა, როდრიგო ალბერტო კარაზომ, მართა ზამორა და რაფაელმა. ანგელოზ ვარელა. კანონპროექტი საკანონმდებლო ნაკადში შევიდა 2003 წლის 13 ნოემბერს, ნომრით 15487.

რამდენიმე დღით ადრე, 2003 წლის 10 ნოემბერს და სანამ საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტმა გადაწყვიტა ახალი დასკვნა საკანონმდებლო პლენარულ სხდომაზე წასვლის შესახებ, მისი განხილვა ტექნიკურად დასრულდა პროექტების ვადის ამოწურვის გამო.

კონსულტაციები, რომლებიც ჩატარდა COMEX– ის მოლაპარაკებების გუნდში, იმისათვის, რომ იცოდეთ საკითხის სტატუსი მოლაპარაკებების ფარგლებში.

იმის შიში, რომ კანონპროექტის მომზადებისთვის მთელი ძალისხმევა უსარგებლო იქნებოდა, თუკი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაში რამე განსხვავებული იყო დამტკიცებული, დეპუტატებმა და სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებმა აიძულა პირდაპირ მოლაპარაკებების ჯგუფთან კონსულტაციები გაეცნონ ქვეყნის პოზიციას ამ სფეროში. ეს კონსულტაციები მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს იმ ზომით, რამდენადაც აღნიშნული გუნდი იცავდა მკაცრ საიდუმლოებას მოლაპარაკებების ტექსტის სრულ შეთავაზებებთან დაკავშირებით. ამ გამჭვირვალობის არასათანადო გამოყენებისთვის ნედლი დასაბუთება იყო ის, რომ ისინი იყვნენ წინასწარი პროექტები, რომელთა გამჟღავნებამ შეიძლება სერიოზულად იმოქმედოს მოლაპარაკებების სტრატეგიაზე და კოსტა რიკის სახელმწიფოს ურთიერთობებზე პროცესში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებთან. [6] გარდა ამისა, მათ მონაწილეობით მიღებული კონსულტაციების დროს ისინი შემოიფარგლნენ იმით, რომ დოკუმენტი ეროვნული პოზიციის შესახებ ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისთვის, მაგრამ როგორც მასში, ასევე COMEX– ის მიერ გამოგზავნილ მიზერულ მოხსენებებში მოლაპარაკებების თითოეული რაუნდის მიმდინარეობის შესახებ ოდნავი მითითება არ გააკეთა მიმართულების შეცვლაზე, რომელსაც ცხოვრების ფორმებზე ინტელექტუალური საკუთრების საკითხი იღებდა, რაც მუდმივად უხილავი იყო. ქვემოთ მოცემულია ზოგიერთი შეკითხვის შეჯამება.

1. 2003 წლის მარტში გაიმართა პირველი მოქალაქეთა ფორუმი ვაჭრობის გახსნის, თანამშრომლობისა და FTA– სთან შეერთებულ შტატებთან. განხილული ერთ – ერთი თემა იყო ინტელექტუალური საკუთრების საკითხი, რომლის რეპერტურობის მოხსენებიდან [7] ვირჩევთ შემდეგ პუნქტებს:

მთავრობის პოზიციის პრეზენტაცია ბატონ ფედერიკო ვალერიოს მიერ, მოლაპარაკებების ხელმძღვანელის მიერ ინტელექტუალური საკუთრებისა და საჯარო სექტორის შესყიდვების მაგიდასთან.

... ზოგადად, დებულებებში თქვენ ნახეთ, რომ არსებობს მთელი რიგი საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რვაც რომ იყოს ზუსტი, რომ შეერთებულ შტატებს ითხოვს გაწევრიანება. ამ რვადან ოთხი ხელშეკრულება უკვე კოსტა რიკის ნაწილია. (..). რომელი მათგანი არ ვართ UPOV- ის, 91 კანონის ნაწილი, რასაც ისინი ითხოვენ, მადრიდის შეთანხმების ოქმი, მიკროორგანიზმების დეპოზიტი და ჰააგის ოქმი. (..)

რა შემოთავაზება გვაქვს? ჩვენ გვჯერა, რომ ხელშეკრულებით არ უნდა გადავწყვიტოთ, შევუერთდეთ თუ არა ამ საერთაშორისო კონვენციებს. ეს არის პირველი შემოთავაზება, რომელიც ჩვენ შეერთებულ შტატებს მივუტანეთ. (გვ. 3).

იმისათვის, რომ ვისაუბროთ თითოეულ მათგანზე (ხელშეკრულებებზე), რაც ჩვენ გვჭირდება, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ დავადგინეთ, რომ არსებობს მგრძნობიარობა ეროვნულ დონეზე UPOV- ის არეალში და მადრიდის შეთანხმების ოქმის სფეროში, ამიტომ ჩვენი წინადადება არ არის მათი ხსენება და რომ ქვეყანა გადაწყვეტს მათ შეუერთდეს არის საკითხი, რომელსაც ისინი გადაწყვეტენ დებატების გზით და არა ხელშეკრულებით. (გვ. 3)

პატენტის არეალში, რომელიც არის ყველაზე კრიტიკული სფერო, მრავალი წინადადებაა ამ სფეროში. შეერთებული შტატები ცდილობს დააპატენტოს მცენარეები, ცხოველები და ქირურგიული და თერაპიული მეთოდები ჩვენ ვიცით, რომ ეს ეწინააღმდეგება იმას, რასაც ჩვენი კანონმდებლობა ადგენს შესაბამისად, ის, რასაც ჩვენ ვისურვებდით, არის ვმო – ს შეთანხმებებზე მითითება, იმ გაგებით, რომ თითოეული მხარე გადაწყვეტს გადაწყვიტოს მათი დაპატენტება თუ არა. (გვ. 4)

COMEX– ის პოზიცია ამჟამად არ არის მცენარეების, ცხოველების დაპატენტებისა და ქირურგიული და თერაპიული მეთოდების მიმართ, რადგან ქვეყანაში ძალიან განსხვავებული პოზიციებია და ჩვენ ვთვლით რომ ქვეყანამ ხელშეკრულების საფუძველზე არ უნდა გადაწყვიტოს საკითხი. ბევრი ინსტიტუტი ამბობს: მე მაინტერესებს იმის დაცვა, რასაც ვავითარებ. სხვა ორგანიზაციები ამბობენ: ამჟამად არსებული პროცედურები არ არის საკმარისი და გარკვეულ სისუსტეებსა და გარკვეულ ხარვეზებს პოულობენ. უნდა გაკეთდეს მუშაობა ეროვნული კონსენსუსის ძიებაში (გვერდი 8). (აქცენტი დამატებულია ყველა შემთხვევაში)

მოგვიანებით, იმავე სამუშაო მაგიდაზე, ბატონმა ვალერიომ, ”უნებლიედ სურდა”, წინა პუნქტების მიუხედავად, ვარაუდით, COMEX– ის პოზიცია სუსტი, მიკერძოებული და გულუბრყვილო იყო ამ დელიკატურ საკითხში და მიუთითა:

ვფიქრობ, აქ მთავარია ვიფიქროთ კოსტა-რიკის მოლაპარაკებების სტრატეგიასა და შესაძლო სცენარზე. რა იქნება პირველი სცენარი? კოსტა რიკა ხელმძღვანელობს მდგომარეობას და არა მცენარეთა და ცხოველთა დაპატენტებას, ქირურგიულ და თერაპიულ მეთოდებს. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანაში აკრძალულია, მაგრამ რომ ხელშეკრულებით არ რეგულირდება. ხელშეკრულება რას იტყოდა: ეს თითოეული ქვეყნის ნებასა და სუვერენიტეტს რჩება.

ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ შეერთებული შტატები აგრძელებს დაჟინებით მოთხოვნას. ჩვენ გავაგრძელებთ დაჟინებით მოითხოვს, რომ არა ჩვენ ყველამ ძალიან ახლოს უნდა ვიყოთ და უნდა გვესმოდეს, რა ხდება, რადგან საბოლოოდ, ვინაიდან გასაგებია, რომ 2004 წლამდე ამ სამუშაოს დასრულება შეიძლება შეერთებულ შტატებს ვუთხრათ: კარგი, კარგია. ჩვენ შეგვიძლია ვალდებულება მივიღოთ, რომ sui generis დაცვა გვქონდეს ხუთი წლის განმავლობაში. თუ ვიცით, რომ ეროვნული დისკუსია გაიმართება 2004 წელს მისი დამკვიდრებისა და ამ თარიღის მისაღწევად, ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ შეერთებულ შტატებს: იყავით მშვიდად, გარანტიას გაძლევთ, რომ ხუთ წელიწადში გარკვეული რამე მექნება. აქ საქმე იმაში მდგომარეობს: სცენარი 1, რომელსაც ახლა ვაწარმოებთ: მოდით, ეს თითოეულ ქვეყანას დავუთმოთ. სალვადორში ჩვენ მხოლოდ საავტორო უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს ვიხილავთ. ასე რომ, ჩვენ კიდევ მეტი დრო გვაქვს სხვა თემების სანახავად. (გვ. 11) (ხაზგასმა დამატებულია).

სავალდებულო კომენტარის სახით უნდა ვთქვათ, რომ როგორც ჩანს, COMEX– ის გუნდი ბევრს არ მოითხოვდა და ძალიან სწრაფად გადავიდა 1 – ლი სცენარიდან შეერთებული შტატების ყველა მოთხოვნის შესრულების სცენარზე. უფრო მოკლე დროში, ვიდრე ჩილემ მიიღო შესაბამისობისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი არც ისე ახლოს ვიყავით და არც გვესმოდა, რა ხდებოდა, რადგან ინფორმაცია, რომელიც კვლავ გადაეცა მოქალაქეებს, არასოდეს ყოფილა იმ გაგებით, რომ ქვეყანა შეცვლიდა სცენას წინასწარი კონსულტაციის გარეშე.

2. 2003 წლის მაისი-ივნისის გაფიცვის შემდეგ, პრეზიდენტის სახლში ხელი მოეწერა მაღალი დონის კომისიის შექმნას. რამდენიმე პროფკავშირული ორგანიზაცია მონაწილეობდა, Mesa Campesina, 12 Puntos de Mujeres და FECON. ამ კომისიას ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა, ერთი ინტელექტუალური საკუთრების თემაზე, სადაც დამსწრეებს შეეძლოთ გამოეხატათ შეშფოთება FTA– ს შესახებ.

კითხვა წარმომადგენლის წარმომადგენელიდანსაპრეზიდენტო სახლის ოფიციალური პირების პასუხი
ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რა პოზიცია აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას მცენარეებზე ინტელექტუალური საკუთრების საკითხთან დაკავშირებით და დაამტკიცებენ თუ არა ისინი ქვეყნის მიღებას UPOV– ში?ახალი კანონმდებლობა არ შეიტანება FTA– ს საშუალებით sui generis ეროვნული

3. მოქალაქეთა სამოქმედო პარტიის (PAC) დეპუტატები: ჟერარდო ვარგას ლეივა, ეფსი კემპბელ ბარი, დეიზი კესოდა კალდერონი, მარგარიტა პენონ გონგორა, მართა ზამორა კასტილო, ედვინ პატერსონი ბენტი, რუთ მონტოია როხასი და როდრიგო ალბერტო კარაზო ზელედონი, გაგზავნიან წერილს No 2003 წლის 19 მაისის GVL-087/2003, ბატონ ალბერტო ტრეჟოსს, რომელიც ითხოვს ინფორმაციას კოსტა – რიკის პოზიციასთან დაკავშირებით ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ცხოვრების ფორმებთან დაკავშირებით.


აღნიშნულ წერილში მისი შეშფოთება იყო ამ მხრივ ჩილესა და შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ვინაიდან ჩილემ 2009 წლის 1 იანვრამდე ჩაიდინა UPOV კონვენციის (19991) რატიფიცირება ან მისი დაცვა. გონივრული ძალისხმევა, გამჭვირვალე და მონაწილეობითი პროცესის მეშვეობით, შეიმუშაონ და შესთავაზონ კანონმდებლობა ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ოთხი წლის განმავლობაში, რომელიც საშუალებას იძლევა პატენტების დაცვა მცენარეთაათვის ახალი პირობების გათვალისწინებით, მოიცავს საგამომგონებლო ნაბიჯს და სამრეწველო პროგრამა. (ხაზგასმა დამატებულია)

ამ რეგულაციების წინაშე, დეპუტატებმა განაგრძეს, გთხოვთ, შეგვატყობინოთ, თუ შეერთებული შტატების მთავრობამ მოითხოვა მსგავსი ან ეკვივალენტური დებულებების შეტანა ხელშეკრულებაში, რომელიც მოლაპარაკებულია ცენტრალურ ამერიკასთან, და თუ ასეა, რა იყო კონკრეტული წინადადება წარმოდგენილი კოსტა რიკის მთავრობა ამგვარ მოთხოვნებთან დაკავშირებით. "

კითხვა მოადგილეებიდანპასუხი მოლაპარაკებების გუნდიდან
მიიღებს თუ არა კოსტა რიკაში ხელშეკრულებაში UPOV-1991 კონვენციის რატიფიცირებისა და მცენარეებსა და ცხოველებზე პატენტების დაწესების ვალდებულების შეტანას?ორივე შემთხვევაში, როგორც UPOV კონვენციის რატიფიცირებასთან დაკავშირებით, ასევე მცენარეთა და ცხოველებზე პატენტების დაწესების შემთხვევაში, მათი პასუხი კატეგორიული იყო იმ გაგებით, რომ ქვეყანა ეწინააღმდეგებოდა ეფექტური სისტემის განსაზღვრას. sui generis მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის TRIPS– ით მოთხოვნილი მცენარეთა ჯიშების დასაცავად ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა. მათ განაცხადეს, რომ მათი პოზიცია იყო, რომ ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც შეესაბამება თითოეული ქვეყნის შიდა კანონმდებლობას და ისინი მხარს არ დაუჭერენ მის განმარტებას ხელშეკრულებაში. მათ ასევე თქვეს, რომ ქვეყანა მე არ ვეთანხმები ვალდებულებას, რომ FTA– ს ფარგლებში UPOV-91 კონვენციის რატიფიცირება მოვახდინე.
როგორი იქნებოდა თქვენი პოზიცია, თუ შეერთებული შტატები დაჟინებით მოითხოვდა ამ საკითხს, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ქვეყნის მიერ ჩილესთან ახლახან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში დადგენილია UPOV კონვენციის რატიფიცირების ვალდებულება და, გარდა ამისა, ჩილე აიღებს კანონმდებლობას პატენტების გამოყენება მცენარეებზე?

ამ საკითხზე დეპუტატების დაჟინებული მოთხოვნით, სიტყვით გამოვიდა საგარეო ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე გაბრიელა ლლობეტი და გვითხრა, რომ "ჩვენ შეგვეძლო უსაფრთხოება" რომ კოსტა რიკის პოზიცია არ იყო ამ შეთანხმების დამტკიცება ან მცენარეთა პატენტის დაწესება ხელშეკრულების ფარგლებში და რომ მოლაპარაკებათა ჯგუფი დაიცავდა ამ პოზიციას ბოლომდე.

(აქცენტი დამატებულია)

5.- COMEX- ის ოფიციალურ დოკუმენტში, სახელწოდებით "თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება ცენტრალურ ამერიკასა და შეერთებულ შტატებს შორის: ხშირად დასმული კითხვები" [8], რომელიც ხელმისაწვდომია ამ სამინისტროს ვებ – გვერდზე და ფართოდ ვრცელდება კოსტა – რიკის მოსახლეობაში, როგორც ინფორმაციის მექანიზმი მთავრობის პოზიცია FTA– ს შესახებ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, ჩაიწერა შემდეგი საკითხები სხვადასხვა სექტორის შეშფოთებასთან დაკავშირებით, რომ გამოიყენეს ხელშეკრულება ცხოვრების ფორმების პრივატიზების ლეგიტიმაციისთვის:

კითხვა 19. პატენტები უნდა გაიცეს ცხოვრების ფორმებზე, როგორიცაა მცენარეები და ცხოველები?


კოსტა რიკა მხარს არ უჭერს იმას, რომ FTA– სთან შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების შედეგად ქვეყანა მიიღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს მცენარეებისა და ცხოველების პატენტის დაცვა.

რაც შეეხება მცენარეთა ჯიშის დაცვის კონკრეტულ საკითხს, დიდი ეროვნული დებატებია. ამიტომ, შეეცდება ხელშეკრულების ფარგლებში არ დადგინდეს რაიმე ვალდებულება ამ საკითხზე, რაც ქვეყანას საშუალებას მისცემს განსაზღვროს ამ საკითხების დაცვის საუკეთესო გზა. ”

დასკვნები: და მათ დაგვარწმუნეს და აღუთქვეს, რომ არა.

ელ.ფოსტით მიღებული პასუხი COMEX– ის ოფიციალური პირისაგან, რომელიც იმეორებს და ოდნავ აფართოებს მოლაპარაკებების IX რაუნდის ანგარიშის მოკლე აბზაცს მცენარეთა ჯიშებზე ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ქვეყნის შეთანხმებებზე, რომლებიც მოცემულია ამ დოკუმენტის დასაწყისში:

2004 წლის 22 იანვარი

ძვირფასო ქალბატონო როდრიგესი:

მე ვაფასებ თქვენს გზავნილს და ინტერესს. თქვენი შეკითხვის საპასუხოდ, თავს უფლებას ვაძლევ მიუთითოთ შემდეგი:

დეკემბერში, აშშ-ს ქალაქ ვაშინგტონში ჩატარებულ თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების რაუნდის დროს, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უზრუნველყოფენ მცენარეთა ჯიშების დაცვას ჯიშების დაცვის კავშირის სისტემის მეშვეობით. მცენარეთა (UPOV), ინტელექტუალური საკუთრების თავის ფარგლებში, 2006 წლის 1 იანვრამდე UPOV– ის რატიფიცირების ან წვდომის ვალდებულების დაწესება.

ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ რომ შეიქმნა განმარტებების სერია, სელექციონერის უფლებებსა და ეროვნული ფერმერების უფლებებს შორის ადეკვატური ბალანსის უზრუნველსაყოფად, ისევე, როგორც ასევე გარანტიას აძლევს ქვეყანას მიიღოს ზომები, რომლებიც თვლის, რომ აუცილებელია მისი გენეტიკური რესურსების დასაცავად და შენარჩუნებაში. (ხაზგასმა დამატებულია)

ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია განვმარტოთ, რომ მრავალმხრივ დონეზე კოსტა რიკამ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ასპექტების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე შეიძინა ვალდებულება მცენარეთა ჯიშების ეფექტური დაცვის უზრუნველსაყოფად ან პატენტის საშუალებით, ან ეფექტური სისტემა sui generis ან ორივეს კომბინაცია. ჩვენს ქვეყანას დღემდე არ აქვს შემუშავებული ასეთი დაცვა.

თავის მხრივ, თესლის ეროვნულმა ოფისმა აღნიშნა, რომ იგი ამუშავებს მცენარეთა ჯიშების დაცვის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შესაბამის ბალანსს სელექციონერის უფლებებს, ფერმერთა უფლებებს და იმავდროულად, რომ იგი ახერხებს შესაბამისობას UPOV კონვენციასთან. ამ თვალსაზრისით, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაში ნაკისრი ვალდებულება გულისხმობს, რომ აღნიშნული კანონმდებლობა უნდა წარედგინოს UPOV კომისიას, რომელიც მდებარეობს ჟენევაში, შვეიცარია, რათა დადგინდეს მისი შესაბამისობა UPOV კონვენციასთან, რაც კოსტა რიკის რეგულირების საშუალებას მისცემს. საქმე ისეა, რომ მისი ეროვნული რეგულაციები შეესაბამება 1991 წლის აქტს.

ვიმედოვნებ, რომ ეს თქვენთვის სასარგებლოა. Საუკეთესო სურვილებით,

გაბრიელა კასტრო, საგარეო ვაჭრობის სამინისტრო.

 • აღსანიშნავია, რომ დეკემბერში კოსტა-რიკამ მოლაპარაკებებიდან მომენტალურად დატოვა, სხვათა შორის იმის გამო, რომ უცხოეთის სახლების წარმომადგენლების შეძენილი უფლებები იყო გასარკვევი, ყველაზე ნაკლებად მათ შეეძლოთ კამათიც. 12000 წლის ასაკის ყველა დროის და ქვეყნის ფერმერების შეძენილი უფლებები და მათ საპატივსაცემოდ ქვეყანაში დაბრუნების მიზნით, დაუსრულებელი განხილვის გასაგრძელებლად ამ სფეროში ერთხელ და სამუდამოდ დადებული ვალდებულებების დალუქვამდე.
 • COMEX- ის გუნდმა აღიარა, როგორც ვნახეთ, რომ ეს იყო ძალიან მგრძნობიარე საკითხი და კვლავ ეროვნული დებატების ქვეშ იმყოფებოდა.
 • მათ იცოდნენ, რომ სიცოცხლის ფორმების დაცვის ეს საკითხი კვლავ განიხილება და 1999 წლიდან მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, სწორედ იმიტომ, რომ ეს ტრანსცენდენტური და სადავოა.
 • მათ იცოდნენ, რომ სანამ თესლის ოფისი მხოლოდ მცენარეთა ჯიშების დაცვის შესახებ კანონპროექტზე მუშაობდა, კიდევ ერთხელ და ჯერჯერობით ასლის 1991 წლის UPOV კანონის ასლი, რომლის სახელმძღვანელო პრინციპები ხელს უშლის ფერმერების უფლებების ჭეშმარიტ ბალანსს, გერადო ვარგასის მოადგილეს. ნოემბრიდან წარმოადგინა კონტრპროდუქტი, რომელიც ნამდვილად ითვალისწინებს ამ უფლებებს გარემოსთან და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბამისობაში.
 • მათ იცოდნენ, ან უნდა სცოდნოდათ, რომ ეს იყო დოქტორ აბელ პაჩეკოს კამპანიის ვალდებულება მცენარეებზე ინტელექტუალური საკუთრების მინიჭებაზე.
 • მათ იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური ზემოქმედება, რაც აღნიშნულ ვალდებულებებს მოუტანს ქვეყანას, როდესაც მეცნიერებისა და ფერმერებისთვის აუცილებელი გერმპლაზმის უფასო გამოყენება მოხდება
  და ... ეს ყველაფერი არ იყო საკმარისი და არც მისი სიტყვა იყო ლომბარდი, რომ გალანტებული პოზიცია წარმოედგინა შეერთებული შტატების ზეწოლის ფონზე. ამის საწინააღმდეგოდ, მოლაპარაკებების ჯგუფმა დააკმაყოფილა ქვეყანა და ჩვენი საკანონმდებლო სისტემა, რომ ხელშეკრულების თანახმად წარადგინონ UPOV-1991 შეთანხმების რატიფიცირება და შემდეგ, ამით არ დაკმაყოფილდნენ, განაგრძონ მცენარეთა პატენტები. მართალია? TRIPS plus? რადგან შეთანხმებული სცილდება სსო-ს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, რომლებიც ამ სფეროში კვლავ განიხილება! -EcoPortal.net
  ——————————————————————————-
  [1] ქსელის ნაწილია: ეროვნული მკვიდრი საბჭო, ეროვნული გლეხთა საბჭო, FECON, COPROALDE, AESO, COECOCeiba- დედამიწის მეგობრები - კოსტა რიკა და ადამიანები მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობებით.
  [2] 1961 წელს ექვსმა ევროპულმა ქვეყანამ ხელი მოაწერეს მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო კონვენციას, რომელსაც უწოდებენ UPOV Convention (ფრანგულ ენაზე აკრონიმი). დროთა განმავლობაში მისი წუთები იცვლებოდა. 1991 წლის მოქმედი კანონი ითვალისწინებს მცენარეთა ჯიშების ინტელექტუალური საკუთრების კანონის ჩარჩოებს, რომლებიც პატენტების მსგავსია, რაც ზღუდავს მეცნიერთა ან მცენარეთა ახალი მომშენებლების უფლებებს და, განსაკუთრებით, ფერმერების უფლებებს.
  [3] სინამდვილეში წინამორბედები უფრო მკაფიოდ ბრუნდებიან 1991 წლიდან, როდესაც ქვეყანაში კარლა ჰილსი იყო. იგი იყო შეერთებული შტატების უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ვაჭრობაში პრეზიდენტ ბუშ უფროსის რეჟიმის დროს. ამ დროს მან გააფრთხილა კოსტა რიკა, რომ თუ მას სურს დადოს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, მან, სხვათა შორის, უნდა მოახდინოს ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის მოდერნიზაცია. იხილეთ: ოროზკო, ანჯელა. (10-16-1991) აშშ ადგენს პირობებს თავისუფალი ვაჭრობისთვის. გაზეთში: La República. სან ხოსე კოსტა რიკა
  [5] როდრიგეს სერვანტესი, სილვია (2000) მცენარეთა ჯიშების დაცვის შესახებ კანონის ალტერნატიული წინადადებისკენ. ცვლილებები - ეროვნული უნივერსიტეტის პროგრამა.
  [6] COMEX- ის მინისტრის, ბატონ ალბერტო ტრეჟოსის პასუხი 2003 წლის 12 ივნისის No DM-0560-3 ოფიციალური წერილით დიპ-დან GVL-087/2003 წერილზე. ჯერარდო ვარგასი და ა.შ.
  [7] მოხსენება I მოქალაქეთა ფორუმის შესახებ შეერთებულ შტატებთან ვაჭრობის გახსნის, თანამშრომლობისა და თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების შესახებ. არიას მშვიდობისა და ადამიანის პროგრესის ფონდი, ადამიანის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი და საგარეო ვაჭრობის სამინისტრო. სამუშაო მაგიდა ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ. სან ხოსე, კოსტა რიკა, 2003 წლის 26-27 მარტი
  [8] COMEX. (2003 წ.) თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ცენტრალურ ამერიკასა და შეერთებულ შტატებს შორის: ხშირად დასმული კითხვები, ტომი No7, 2003 წლის ნოემბერი. გვერდი 16.


ვიდეო: Why is biodiversity so important? - Kim Preshoff (სექტემბერი 2021).