თემები

იდენტურობის თესლი. ბიომრავალფეროვნებისა და სურსათის სუვერენიტეტის დაცვის კამპანია

იდენტურობის თესლი. ბიომრავალფეროვნებისა და სურსათის სუვერენიტეტის დაცვის კამპანია


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

იდენტურობის თესლების მიერ

კამპანია "იდენტურობის თესლი", რომელიც შემუშავებულია კოლუმბიაში, ეკვადორსა და ნიკარაგუაში სხვადასხვა ქსელისა და ორგანიზაციის ინიციატივით, ხელს უწყობს ჩვენი წინაპრებისგან მემკვიდრეობით მიღებული კრეოლი და კრეოლიზირებული თესლის გადარჩენას, როგორც გარემოსთან ჰარმონიული პროდუქტიული კულტურის ნაწილი აგროქიმიკატებზე, არა ბუნებრივი რესურსების მტაცებლური, რაც ხელს უწყობს ბუნების მდგრად მართვას და ხდება პროდუქტიული ვარიანტები კლიმატის ცვლილების შედეგების და ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის პირობებში.


ზოგადი მოთხოვნები საერთაშორისო დონეზე

კამპანია "იდენტურობის თესლი", რომელიც შემუშავებულია კოლუმბიაში, ეკვადორსა და ნიკარაგუაში სხვადასხვა ქსელისა და ორგანიზაციის ინიციატივით, ხელს უწყობს ჩვენი წინაპრებისგან მემკვიდრეობით მიღებული კრეოლი და კრეოლიზირებული თესლის გადარჩენას, როგორც გარემოსთან ჰარმონიული პროდუქტიული კულტურის ნაწილი აგროქიმიკატებზე, არა ბუნებრივი რესურსების მტაცებლური, რაც ხელს უწყობს ბუნების მდგრად მართვას და ხდება პროდუქტიული ვარიანტები კლიმატის ცვლილების შედეგების და ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის პირობებში. იგი მიიჩნევს, რომ სოფლის განვითარებამ უნდა შემოგვთავაზოს აგროეკოლოგიური მიდგომა, როგორც საფუძველი აუცილებელი ცვლილებისა ქალაქისა და ქვეყნის ახალი დიალოგის ძიებაში.

ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია კრეოლის ან კრეოლიზებული თესლის გადარჩენა და გამოყენება, ხელი შევუწყოთ მარცვლეულისა და მათგან მიღებული საკვები პროდუქტების კომერციალიზაციას და მოხმარებას, ხოლო ჩვენი ბებია-ბაბუებისა და ბებიების მიერ მემკვიდრეობით მიღებული ჯანსაღი კვების კულტურის გადარჩენა, როგორც უსაფრთხოების და კვების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჩვენი ქვეყნების სუვერენიტეტი. ამ იგივე გაგებით, ჩვენ განვიხილავთ "თესლს, როგორც ხალხის მემკვიდრეობას კაცობრიობის სამსახურში".

ამის გათვალისწინებით, ჩვენ მოვითხოვთ ეროვნულ და ადგილობრივ მთავრობებს:

1. ხელი შეუწყოს, წაახალისოს და უზრუნველყოს კრეოლური და კრიოლოს თესლის კონსერვაცია, აღდგენა, წარმოება, გამოყენება, მოხმარება, გაცვლა, გაუმჯობესება და კომერციალიზაცია სპეციალური პროგრამების, პოლიტიკისა და რეგულაციების საშუალებით, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების მდგრადი გამოყენებისა და სამართლიან მონაწილეობაში და სამართლიანად სარგებელი, რომელსაც ისინი ქმნიან, მცირე გლეხის მწარმოებელზე ორიენტირებული.

2. წაახალისეთ წინაპრების ცოდნის აღდგენა და შენარჩუნება, რომელიც ასოცირდება (უკავშირდება) ადგილობრივ, გლეხურ და აფრო თემებში დაცულ ბიომრავალფეროვნებას; და იძლევა გარანტიას, რომ კრეოლური თესლი და საგვარეულო ცოდნა არ არის პრივატიზებული პატენტის საშუალებით, რადგან ეს კაცობრიობის მემკვიდრეობაა და წარმოადგენს საკვების სუვერენიტეტის მიღწევის და ბიოლოგიური და კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნების ძირითად ნაწილს.

3. მთავრობის პროგრამებმა, პოლიტიკამ და კანონებმა ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე უნდა დაიცვან გენეტიკური მემკვიდრეობა, თავიდან აიცილონ კრეოლების თესლი ტრანსგენული თესლებით დაბინძურება და ხელი შეუშალონ ტრანსგენული თესლის (გმო) შემოღებას, მიმოქცევას და გამოყენებას წარმოების, კვლევის, გამრავლების, კომერციალიზაცია, ადამიანისა და ცხოველის მოხმარება ეროვნულ ტერიტორიაზე;

4. აღიარონ და მხარი დაუჭირონ გმო თავისუფალი ზონებისა და ტერიტორიების (TLT) დეკლარაციას, რომელიც მიიღეს ადგილობრივი თემების ან მუნიციპალური იურისდიქციების მიერ;

5. ხელი შეუწყეთ ტრანსგენული პროდუქტებისა და საკვების ეტიკეტირებას და იდენტიფიკაციას.

6. მთავრობის პოლიტიკამ ხელი უნდა შეუწყოს და ხელი შეუწყოს აგროეკოლოგიას სოფლის განვითარების გეგმებში, რათა ხელი შეუწყოს ბიოლოგიური და კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნებას, თავიდან იქნას აცილებული ნიადაგის, წყლის და გარემოს დაბინძურება და ადამიანებისა და ცხოველების მოწამვლა აგროქიმიკატებით. ასევე, როგორც ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერების სტრატეგია და გლეხური, ადგილობრივი და აფრიკული კულტურის დაფასება.

7. სასერტიფიკაციო და სანიტარული სტანდარტები თესლზე უნდა დაუშვას კრეოლების თესლის კონსერვაცია, გამოყენება, დამუშავება, გაცვლა და კომერციალიზაცია.

8. მუნიციპალიტეტებსა და თემებში კრეოლების თესლის კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების ეროვნული პროგრამებისა და სისტემების განხორციელება და ხელშეწყობა, რომელსაც მართავს სოფლის საზოგადოება (გლეხები, ძირძველი მოსახლეობა, აფრო), ადგილზე კონსერვაციის წახალისება, სათესლე თესლის ბანკების შექმნა. და თესლის მეურვეების მომზადება, რათა უზრუნველყონ კარგი ხარისხის ადგილობრივი თესლის მუდმივი მიწოდება.

9. სპეციალური პროგრამები ხორციელდება კომპეტენტური ორგანოების მეშვეობით კრეოლური თესლის მნიშვნელობის (მათი სარგებელი, გადარჩენა, კონსერვაცია), ტრადიციული ცოდნის დაცვის, სურსათის სუვერენიტეტისა და კრეოლური ტერიტორიის გადარჩენის სტრატეგიების განსახორციელებლად. აკრიოლადას თესლი.

10. კრეოლური თესლის ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე გაცვლისა და კომერციალიზაციის ქსელების ხელშეწყობა და გაძლიერება კრეოლური თესლის შენარჩუნების, აღდგენის, გამოყენების, გაცვლისა და კომერციალიზაციის ეროვნული სისტემის ფორმირების მიზნით.


11. რეგიონალური და ადგილობრივი კვების სქემების გარანტია და ხელშეწყობა, რაც შესაძლებელს ხდის წარმოების, მარკეტინგისა და დივერსიფიცირებული და დამატებითი ადგილობრივი მოხმარების გაძლიერებას, რაც მიზნად ისახავს სურსათის თვითკმარობასა და გარეგანი დამოკიდებულებას.

12. დარწმუნდით, რომ ადგილობრივი დახმარების პროგრამები ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ემყარება ადგილობრივ, არა ტრანსგენულ პროდუქტებს, რომლებიც ასტიმულირებს ტრადიციული კვების კულტურასა და ადგილობრივ ეკონომიკას. ამ თვალსაზრისით, მთავრობებმა უნდა გაფორმდნენ შეთანხმებები გაეროს მსოფლიო კვების პროგრამასთან და განახორციელონ ტრენინგისა და გავრცელების პროგრამები აგროეკოლოგიის, კრეოლის თესლისა და ჯანსაღი საკვების შესახებ.

13. ფართო საზოგადოებისათვის სრულყოფილი და ჭეშმარიტი ინფორმაციის მიწოდება ტრანსგენული კულტურებისა და საკვების გარემოზე ზემოქმედების, სოციალურ-ეკონომიკური და ადამიანის ჯანმრთელობის რისკისა და ზემოქმედების შესახებ.

14. გაავრცელონ ინფორმაცია ეროვნულ დონეზე, რომელიც მომხმარებლებს მიზნად ისახავს ტრანსგენიკისა და მათი წარმოებულების საკვებში არსებობის შესახებ, რაც ითვალისწინებს მათ უფლებებს, იყვნენ ინფორმირებულნი, განათლებული და შეეძლოთ აირჩიონ რას მოიხმარენ.

15. ეროვნულ დონეზე ხელი შეეწყობა კონსულტაციისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის პროცესებსა და მექანიზმებს, რაც ხელს უწყობს შემდეგი მრავალმხრივი შეთანხმებების განხორციელებას: კონვენცია მკვიდრი და ტომობრივი ხალხების შესახებ (კონვენცია 169 - ILO); კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ (CBD - UNEP); საერთაშორისო ხელშეკრულება ფილოგენეტიკური რესურსების შესახებ სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში (ფერმერთა უფლებები - FAO); ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (გაერო); კარტახენას ოქმი თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის უსაფრთხოების შესახებ.

ჩვენ მოვუწოდებთ:

მოქალაქეებს:

1. ხელი შეუწყეთ აგროეკოლოგიურ წარმოებას ადგილობრივი პროდუქტებისა და საკვების მოხმარების სასარგებლოდ, იმპორტირებული და ტრანსგენული პროდუქტების მოხმარების თავიდან ასაცილებლად.

2. ხელი შეუწყოს და მონაწილეობა მიიღოს კონფერენციებსა და საინფორმაციო კამპანიებში კრეოლური / აკრიოლას თესლის მნიშვნელობისა და მახასიათებლების, აგრეთვე ტრანსგენული ორგანიზმების რისკების საკვების სუვერენიტეტის, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ბიოპირაციისათვის (გენეტიკური რესურსებისა და პატენტების ქურდობა).

3. მოითხოვონ საჯარო ინფორმაციის მიღება ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებასა და ტრანსგენული ორგანიზმების შესახებ, აქტიური და მიზანმიმართული მოქალაქეობის განსახორციელებლად.

4. მოითხოვეთ ადეკვატური, საკმარისი, ხილული და სიმართლე ინფორმაცია ტრანსგენიკის ან მათი წარმოებულების საკვებში შინაარსის შესახებ, მათი მოქალაქისა და მომხმარებლის უფლებების საფუძველზე.

5. აღიარეთ და გაავრცელოთ კრეოლი / აკრიოლადას თესლის ღირებულება და ეს გამოიხატება მათი სახლების უფრო მეტ გამოყენებაში და მოხმარებაში, რაც ხელს უწყობს მათ წარმოებას და ადგილობრივ ბაზრებზე ან მოედნებზე მათ მომარაგებას.

6. გაფრთხილება ტრანსგენული მარცვლებისა და თესლის შეყვანის რისკების შესახებ.

7. ორგანიზება ჯანსაღი საკვების მომხმარებელთა ჯგუფებად.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (გაერთიანებებს, კოოპერატივებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს):

1. მოსახლეობის ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება კრეოლე / აკრიოლადას თესლის წარმოების და მოხმარების გამოყენების შესახებ, აგრეთვე მათ მიერ შეტანილი წვლილის შეტანა გარემოზე, ჯანსაღ საკვებსა და ეროვნულ ეკონომიკაში.

2. ხელი შეუწყეთ აგროეკოლოგიურ / მდგრად ტექნიკას პროდუქტიულ პროექტებში, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივი და აკრიოლას თესლის გამოყენებას, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას, სურსათის უვნებლობასა და სუვერენიტეტს და ქვეყნის ბუნებრივი რესურსების ადეკვატურ მენეჯმენტს.

3. ხელი შეუწყოს სათემო ქსელების ორგანიზებას ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დასაცავად.

4. მხარი დაუჭირონ მუნიციპალურ მთავრობებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ბიოლოგიური მრავალფეროვნებისა და გმო თავისუფალი ტერიტორიების დაცვას.

5. ტრანსგენული ორგანიზმების დანერგვის მონიტორინგი და მოხსენება.

6. თვალსაჩინო გახადეთ კრეოლისა და აკრიოლადას თესლის სარგებელი და უპირატესობები.

უნივერსიტეტებსა და კვლევით ცენტრებს:

1. წაახალისეთ და ხელი შეუწყეთ კრეოლური და აკრიოლა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნებას, შენარჩუნებას, გაცვლას, აღდგენას, რეგენერაციას, ჩვენი კულტურული იდენტურობის და ჩვენი ქვეყნების სურსათის უვნებლობისა და სუვერენიტეტის საფუძველს.

2. ხელი შეუწყეთ კვლევის ხაზებს, რომლებიც ხელს უწყობენ კრეოლური / აკრიოლადას თესლის გლეხთა გენეტიკური გაუმჯობესების დიაგნოზირებას, დახასიათებას და ხელს უწყობენ გარემოსა და საზოგადოების კულტურული პრინციპების დაცვას.

3. მათ სასწავლო პროგრამებში ჩართეთ ადგილობრივი და მდგრადი სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის ხელშეწყობა, რომელშიც კრეოლი / აკრიოლადას თესლი შედის.

ვიწვევთ:

მედიას:

1. შეიქმნას ინფორმაცია, რომელიც განათლებას აძლევს და საზოგადოებას აცნობებს კრეოლური თესლისა და მშობლიური საკვების შესახებ; და აჩვენეთ ტრანსგენული ორგანიზმების და მათი წარმოებულების მიერ წარმოქმნილი რისკები და საფრთხეები.

2. თვალსაჩინო გახდეს კრეოლური თესლის აღდგენის გამოცდილება და სოფლისა და ქალაქების თემების ორგანიზაციული და აგროეკოლოგიური პროცესები.

3. ხელი შეუწყეთ და დაიცავით კრეოლური და აკრიოლადას თესლის გამოყენება და მოხმარება.

4. "იდენტურობის თესლის" კამპანიის ინიციატივების გავრცელება.

იდენტურობის თესლი - ბიომრავალფეროვნებისა და სურსათის სუვერენიტეტის დაცვის კამპანია
[email protected] / [email protected]
ბლოგი: http://semillasdeidentidad.blogspot.com
www.swissaid.org.co


ვიდეო: ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება ხორბლის კულტურის მოვლა-მოყვანაშიფილმი II (ივლისი 2022).


კომენტარები:

 1. Alemannus

  ეს ძალიან ღირებული ფრაზაა

 2. Mozragore

  რომ ?

 3. Shandley

  Incomparable topic, I like it a lot))))

 4. Guran

  მე გირჩევთ ეწვიოთ საიტს, რომელზეც უამრავი ინფორმაციაა საინტერესო თემაზე.

 5. Raynor

  მასში რაღაც არის და ეს შესანიშნავი იდეაა. ის მზად არის დაგეხმაროთ.დაწერეთ შეტყობინება